Konstruksjon av hagedam

Det første vi må finne ut er hvor vi skal plassere dammen - vi anbefaler at den bygges et sted hvor vi ser den ofte f.eks i nærheten av terrassen som vi bruker endel tid ved om sommeren. Det første vi må finne ut er hvor vi skal bygge dammen hen, vi anbefaler at den bygges et sted hvor vi ser den ofte f.eks i nærheten av terrassen som vi bruker endel tid på om sommeren. Den kan også plasseres slik at vi enkelt kan nyte synet fra stue/kjøkken vinduet. Vi må også tenke på om utenforstående har innsyn til dammen, da dette fort kan tiltrekke seg barn. Får dammen mye sollys den plasseres? Har vi en dam med fisk og mye sollys må vi regne  med større mulighet for økt algevekst spesielt de første årene etter etablering. Små dammer med mye sollys vil fortere kunne få store temperatur svingninger i løpet av døgnet, noe spesielt  koi ikke er veldig begeistret for. Andre ting en skal tenke på er støy knyttet til foss og fossefall, dette kan fort føre til konflikt med naboer eller familie medlemmer.  Strømkilde, grunnforhold og trær i nærheten som vil gi mye blader og pollen i vannspeilet.

 

Hvilke type dam ønsker du?

En dam kan bygges i mange forskjellige materialer, det finnes ferdigstøpte plast dammer fra 100 liter til flere tusen liter. Andre støper i betong, glassfiber og akvarier på 500liter med vindu til å sette oppi bakken, så har vi de som ønsker et hull i jorden og legger en damduk i form av Pvc eller EPDM. Hoved forskjellen på disse to typer damduk er at Pvc er laget av plast og er vanskeligere å forme på grunn av sin stivhet. Den har også lav bruddstyrke som fort kan føre til hull, som er vanskelig å reparere. En EPDM duk er en gummiduk som har veldig stor strekk elastisitet, i tillegg er det mer UV bestandig i forhold til Pvc. Skulle en vært uheldig å få et hull i EPDM duken, er det enkelt å reparere skaden.

Det finnes også forskjellige flytende membraner som kan brukes, den ene typen kan vi selv påføre da det er en en-komponent polyurea membran. Denne herdes i luft og det brukes kost og rulle for påføring. Denne typen kan en bruke rett på betong, stålkonstruksjoner og stein/fjell.

Den andre typen flytende membran er en 2-komponent Polyurea som er enda sterkere og mer proff utgave. Denne  krever bruk av spesialutstyr for påføring og er svært kostbart med veldig slitesterkt.  Underlag kan være betong, stålkonstruksjon og fjell, men krever at det er tørt vær ved sprøyting. Dammen vil være klar til bruk allerede 10 sekunder etter påføring.

 

Bunndren eller ikke?

Et bunndren er en svært enkel og effektiv komponent til å fjerne avfall, avføring og slam ut av dammens bunn. Bunndrenet plasseres på dammens dypeste punkt og gjerne i midten av dammen, med bruk av ett bunndren. Har enn flere så kan disse plasseres på antatt stillestående områder. Det finnes også en type bunndren med luftmembran på toppen, ofte kalt spindrifter. Denne driftes av en større luftpumpe da det skal presses luft fra overflaten til bunnen av dammen der det osmotiske trykket er høyere enn over vannflaten. På mindre dammer er kanskje ikke bunndren det viktigste, da kan enn bruke en damstøvsuger for å fjerne det som måtte samle seg i bunnen.

 

Sirkulasjon:

Vi kan montere en sirkulasjonspumpe direkte oppi dammen, på utløpet fra bunndrenet eller på utløpet på en sieve eller trommelfilter. Som en tommelfinger regel så bør vi sirkulere total vannmengde ca hver 2 time i små og mellom store dammer. Så bygger du en hagedam på 15000 liter, da bør du bruke en sirkulasjonspumpe på minimum 8000 liter/time. Må vannet løftes mye, er det flere 90 grades bend eller er det stor avstand fra pumpen til filteret. Da vil den totalt pumpe mengde synke og dette må vi ta hensyn til når vi velger sirkulasjonspumpe.

 

Rør eller slange og hvilke dimensjon bør jeg bruke:

Små hagedammer med korte avstander mellom sirkulasjonspumpe og filter er nok slange mest hensiktsmessig, men også andre større dammer kan dette være tilfelle.  Vi anbefaler bruk av 32-40mm slange på små dammer og 50-63mm på større dammer. Alle som bygger hagedam med bunndren utendørs, anbefaler vi bruk av ø110mm fra bunndren og inn til filterinstallasjonen. Dette for å forhindre blader og grener fra trær skal skal sette seg fast og tette rørene fra bunndren til filterinstallasjonen.

 

Har du spørsmål? ta kontakt med oss