Filterguiden

 " Dessverre er det mange som ikke lykkes med å holde hagedammen sin ren og vakker. Det skyldes i stor grad at en har valgt feil filtersystem til dammen sin "

 


 

Ikke velg for lite filter - finn ut hva du trenger først!


 

Du drømmer om hagedam? Eller har bygd opp en dam, men sliter med å holde den ren og er i ferd med å gi opp? For at du skal ha glede av dammen din, er det viktig at du velger rett filter. Spesielt hvis du ønsker å ha noen fisk gående i dammen, er det viktig at du velger rett. Dessverre velger mange feil løsning første gang de kjøper inn utstyr til dammen sin.

 

Vi skiller mellom forskjellige filterløsninger.

 

Mekanisk filter

 

Et mekanisk filter renser vannet fra store partikler gjennom f.eks filtermatter. Dette kan være skumgummi eller matter av grovere materialer som japanmatter, matala osv. Vannet med avfallet kommer fra dammen og inn i filteret, og vil bli renset gjennom et mekanisk filter. Det er jo positivt, for det vil selvsagt gjøre vannet renere, og spesielt mye av avfallet fra fiskene vil fanges opp her sammen med blader osv. Det organiske avfallet vil råtne og omdannes til det giftige stoffet ammoniakk. Etter hvert som filteret modnes vil det oppstå bakterier som bryter ned ammoniakken til nitritt - for så til nitrat som er "sluttproduktet". Nitrat er ikke farlig i små mengder men en bør også måle dette innimellom. Nitrat tas opp av planter eller så må en fjerne dette via vannbytter. 

 


 

Biologisk filter

 

Dette vil være et helt nødvendig i dammer med fisk. I et slikt filter vil det dannes bakteriekulturer i filtermaterialet. Et slikt materiale kan være stillestående bioballer, japanmatter/skumgummi matter eller et moving bed system. I dette materialet vil bakterier omdanne ammoniakken til nitritt og til slutt til nitrat som plantene nyttiggjør seg av. Det vil ofte ta flere uker før det dannes slike bakterier i et biologisk filter, men du kan få fart på denne utviklingen ved eksempelvis å bruke en filterstart. Ønsker du enda litt mer fart, vil det være smart å tilføre oksygen ved en luftstein i selve det biologiske filteret, eller i dammen som et lite fossefall eller en fontene. 

UV-filteret gjør vannet klart

 

Ultrafiolette stråler (UV-C) eliminerer skadelige mikroorganismer i vann. Eksempelvis vil svevealgene (grønt vann) bli drept av UV-C lyset, som da vil gjøre vannet klart. Hvor kraftig lys trenger du? Overdimensjoner gjerne en del, for skal du lykkes må organismene utsettes for en skikkelig dose av UV-C lyset over en viss tid. Det er tenkt at du trenger 10 watt UV per 4500 liter. Vi har selv valgt et 36 watts UV-lys til vår dam på 3000 liter og 400w uvc til dammen vår på 60 000 liter. Jo høyere effekt, jo raskere går prosessen og du får klart vann. En slik pære har en levetid på cirka 5000 – 7 000 timer, men vil miste uv-c effekten før det. En god regel er det å bytte ut lysrøret og gjerne rengjøre glasset rundt lampen en gang i året. I et akvarium innendørs kan et UV-filter følge lys syklusen, men i en hagedam bør det gå 24 timer i døgnet.

 


 

HVILKEN FILTERLØSNING BØR JEG DA VELGE?

 

Dette vil avhenge av hvor stor dam du har, om du skal ha ingen, lite eller mye fisk. Husk også at du må tenke på hvor lang slange du skal ha fra pumpen i bunnen på dammen og fram til filteret. En vannpumpe som det står kan klare 10 000 liter, vil miste noe av effekten etter hvor langt og høyt vannet må pumpes frem til filteret. En max løftehøyde på si 6 meter betyr ikke at det kommer 10 000L/T ut ved 6 meter, dette kan nærmest halveres på max løftehøyde.

 

I stedet for å komme med mange forslag, vil vi gi dere filterløsninger som har mekanisk, biologisk og UV-filter i ett. Har du stor dam, kan du vurdere å kjøpe de forskjellige filterdelene hver for seg, for å få god nok dimensjon på renseprosessen.

 

 

Best løsning: Kombi selvrensende trommelfilter

 

Dette er premiumløsningen for deg som vil ha et nærmest vedlikeholdsfritt filter. Det har to kammer, hvor det første er en stor trommel som mekanisk fjerner avfallspartiklene. Fantastisk nok, renser denne delen av filteret seg selv etter behov automatisk. Velger du andre filterløsninger, vil du måtte rense den mekaniske delen av filteret jevnlig. Et trommelfilter fikser alt dette selv, og sparer deg for en «møkkajobb» og gjør hagedamlivet enklere. Etter at det mekaniske filteret har gjort sitt, vil det gå gjennom et UV-filter på 40 watt. Det siste kammeret er et biologisk filter (kalles ofte moving bed). Her er filtermaterialet hele tiden i bevegelse av tilsatt luftbobler, noe som gjør at det dannes et rikt bakterieliv som bryter ned ammoniakk og nitritt.

 

Eneste "minuset" med dette filteret, er prisen, som er en del dyrere enn andre løsninger. Mange velger kun å kjøpe selve trommelfilteret med innebygd uv-c, som gjør den mekaniske rensingen automatisk.  Så kan vannet føres videre evnt. inn i et annet biologisk filter. Har du mye planter i dammen og sumpområder med for eks. Lavastein kombinert med ikke så mye fisk kan man faktisk slippe å ha et eget biologisk filter utenom. Har du et testsett – gjerne dråpetester som er mer nøyaktige enn f.eks stripstester så ser man fort om det biologisk filter er for lite – eller nødvendig, da med at en får utslag på høye ammoniakk og nitritt verdier. Får du utslag på nitrat betyr dette at filteret fungerer som det skal.

              

Trykkfilter

 

Mange vil velge trykkfilter til dammen sin. Dette er filter som ofte er formet som en stor bøtte, og vil være greie å skjule (kan graves noe ned). De trenger heller ikke å stå på det høyeste punktet over dammen, som ofte andre filterløsninger. Disse er av den grunn veldig enkle å plassere.

 

Dette er også et filter som tar på alvor alle de tre forskjellige rensestadiene som gir deg en frisk og ren dam. Selve rengjøringen kan gjøres raskt her ved å sette filteret over til en rensemodus. Dette gjøres ofte ved å vri på en bryter øverst på filteret. Vannet kan ledes bort med en vannslange, gjerne til et blomsterbed, som vil elske næringen i vannet. NB; På Topclear 15000 og 5000 virker dette som en flush-funksjon og selvsagt en god vannbytte funksjon – svampene må en allikevel ta ut og rengjøre/spyle noen ganger iløpet av sesongen men dette kommer da an på belastning av fisk.

 

Fordelen med disse filteret er at de er prisgunstige, på samme tid som de har et bra system for rengjøring. Minuset vil være at disse trykkfiltrene går seg tette når de blir fulle av skit, er du da på ferie og filteret blir mer og mer tett så vil sirkulasjonen i dammen forsvinne litt etter litt. Mister man sirkulasjon i dammen over lengre tid og en ikke har luftpumpe med brusedisk/luftstein oppi kan dette resultere i at fisk dør av oksygenmangel kombinert med giftige verdier av ammoniakk og nitritt.

 

Dette er filtre vi anbefaler til mindre dammer – og her må du overdimensjonere ekstra mye. Til en dam på 2000 liter ville vi heller valgt en kapasitet på 15 000 liter, enn 5000. Tenk gjerne at du må ha en tredobling på filtersystem i forhold til dammens størrelse. Antall fisk i dammen vil også påvirke filterkapasiteten. 

Gravitasjonsfilter

 

Dette er også et filtersystem som har forskjellige kammer med UV-filter, mekanisk og biologisk rensning. Her føres vannet først inn i et UV-filter, deretter inn i et mekanisk filter med filtermatter og tilslutt har du et «biologisk» kammer. Hvis de stenges av for vinteren, ville vi rengjort og tømt hele filteret – spesielt for at det ikke skal sprekke i frosten. Ved oppstart av et slikt filter, som de fleste andre filterløsninger, vil det være en fordel å tilføre en filterstarter. En slik pakke som Bf45000 filtersett har et UV-lys på 36watt, og vannpumpe som klarer 10 000 liter i timen, men dette reduseres selvsagt etter lengde og høyde til selve filteret. Dette filteret ville vi ikke anbefalt til dammer over 15 000 liter. Igjen, vil du ha en del koi i dammen din, kan dette filteret raskt bli for lite. Prismessig vil et slikt filter ligge litt over et trykkfilter. Vi mener at BF45000 filteret er noe av det beste som er på markedet pr nå om man er ute etter filter som har god kapasitet og stort volum uten at det koster skjorta. 

Alt-i-ett fontenepumper

 

Har du kun en liten dam, eller en større krukke, med litt gullfisk og planter, kan du kanskje klare deg med et mindre filter, som ofte er kombinert med en fontene. Her får du et lite filter med liten kapasitet som allikevel gir deg en klar og ren dam / krukke / vannspeil.

 

Combiclear 4000

 

 

Har du et større damprosjekt på gang, gjerne over 10 000 liter, eller en noe mindre dam med mye fisk? Da bør du kanskje gå for et spesialtilpasset opplegg, hvor du har et kraftig UV-filter som leder vannet inn i et stort mekanisk filter, for deretter å føre vannet over i et biologisk filter. Spør gjerne så hjelper vi deg her!

 

 

Anlegger du en større dam, kan det være smart å anlegge dammen på forskjellige nivåer, hvor du for eksempel lar vannet gå gjennom en forhøyning full av lavastein. Lavastein inneholder millioner av små huler som er perfekte hjem for bakterier - noe som forsterker og gjør at du får en god, biologisk balanse i dammen.

 

Det er en jungel av forskjellig filtersystemer der ute. Husk at det viktigste du gjør, er å finne den løsningen som passer din dam best. Det viktigste rådet er at du bør overdimensjonere effekten på pumper og kapasiteten på filtrene.

 

Spør oss gjerne om du vil ha råd og tips på hva du bør gjøre på akkurat din dam!